احداث باغ داربستی و اجراي سيستم آبياري قطره اي

 

? احداث باغ به مساحت 50 هكتار واقع در شهرستان تاكستان (برای دیدن تصاویر کلیک نمایید)

? احداث باغ به مساحت 15 هكتار واقع در شهرستان بوئین زهرا (برای دیدن تصاویر کلیک نمایید)

? احداث باغ به مساحت 12 هكتار واقع در شهرستان تاكستان (برای دیدن تصاویر کلیک نمایید)