احداث باغ داربستی و اجراي سيستم آبياري قطره اي

 

? احداث باغ به مساحت ۵۰ هكتار واقع در شهرستان تاكستان (برای دیدن تصاویر کلیک نمایید)

? احداث باغ به مساحت ۱۵ هكتار واقع در شهرستان بوئین زهرا (برای دیدن تصاویر کلیک نمایید)

? احداث باغ به مساحت ۱۲ هكتار واقع در شهرستان تاكستان (برای دیدن تصاویر کلیک نمایید)