جشنواره ملي انگور شهرستان تاكستان

img_20160928_141347

غرفه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تاكستان

imag1957

imag1963

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b9%db%b2%db%b6_%db%b1%db%b8%db%b5%db%b5%db%b4%db%b6

برگزاري مسابقه خوشه برتر

imag2092

imag2116

imag2097

بازديد فرماندار محترم شهرستان تاكستان و رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان از جشنواره انگور

imag2056

imag2026

20160927_161414

نمايشگاه ارقام انگور ( ۷۴ رقم)

img_20160928_141556

imag1949